Postal address

215750, Smolenskaya oblast, Dorogobuzhskiy region, Verkhnedneprovskiy village, PO Box 165

Company details

Legal address: 215750, Smolenskaya oblast, Dorogobuzhskiy region, Verkhnedneprovskiy village, PO Box 165
OOO Polymerholding
TIN: 6726014967
KPP: 672601001
OKPO: 68232265
OGRN: 1106726000930

Contact number
+7 (910) 724 22 61

Kobets Aleksandr Vasilievich
CEO

Litvinova Olga Gennadievna
CFO

Sales & Marketing department

Другова Ольга Александровна
Olga Drugova
Chief Commercial Officer